Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacje, które należy zdobyć, by uzyskać dany zawód:

 • technik informatyk

             E.12.Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

             E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

             E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

 • technik organizacji reklamy

             A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

             A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

 • technik handlowiec

A.18. Prowadzenie sprzedaży

A.22. Prowadzenie działalności handlowej

 • technik logistyk

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A. 31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

 • technik rachunkowości

             A.36.Prowadzenie rachunkowości

             A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 • technik administracji

A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

 • technik ekonomista

A.35.  Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36. Prowadzenie rachunkowości

 • opiekun medyczny

Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

 • asystent osoby niepełnosprawnej

 Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

 •  technik elektryk

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 • technik mechanik

M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń lub

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających lub

M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 • technik mechatronik

E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 • technik pojazdów samochodowych

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 • technik budownictwa
 • B.20. Montaż konstrukcji budowlanych lub

B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich lub

B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

 • technik drogownictwa

B.2. Wykonywanie robót drogowych.

B.32. Organizacja robót związanych  z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych.

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

 

 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

                B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

                B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

 • technik ochrony środowiska

                R.7. Ocena stanu środowiska.

                R. 8. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska.