Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Lp.

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

Przewidywany czas trwania kursu w formie zaocznej (sobota, niedziela co 2 tygodnie)

(w CKU)

Możliwość uzyskania tytułu

1

2

3

4

5

1.

E.12

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

10 m-cy

Technik informatyk

2.

E.13

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych

 i administrowanie sieciami

5 m-cy

Technik informatyk

Technik teleinformatyk

3.

E.14

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

7 m-cy

Technik informatyk

4.

A.36

Prowadzenie rachunkowości

13 m-cy

Technik ekonomista

Technik rachunkowości

5.

A.65

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

10 m-cy

Technik rachunkowości

6.

A.26

Sprzedaż produktów

 i usług reklamowych

12 m-cy

Technik organizacji reklamy

7.

A.27

Organizacja

 i prowadzenie kampanii reklamowej

10 m-cy

Technik organizacji reklamy

8.

A.18

Prowadzenie sprzedaży

17 m-cy

Sprzedawca

Technik księgarstwa

Technik handlowiec

 

9.

A.22

Prowadzenie działalności handlowej

5 m-cy

Technik handlowiec

10.

A.35

Planowanie

 i prowadzenie działalności

w organizacji

 

8 m-cy

Technik ekonomista

11

A.68

Obsługa klienta

w jednostkach administracji

19 m-cy

Technik administracji

12.

A.30

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów informacji w procesach produkcji, dystrybucji

i magazynowania

13 m-cy

Technik logistyk

13.

A.31

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

 

5 m-cy

Technik logistyk

14.

A.32

Organizacja

i monitorowanie przepływu zasobów

 i informacji w jednostkach organizacyjnych.

 

4 m-ce

Technik logistyk

15.

Z.4

Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

 

13 m-cy

Opiekun medyczny

16.

Z.8

Udzielanie pomocy

 i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

 

9 m-cy

Asystent osoby niepełnosprawnej

17.

E.7

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

13 m-cy

współpraca

z ZS Nr 1

 w Ciechanowie

Technik elektryk

Elektromechanik

Elektryk

18.

E.8

Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

6 m-cy

współpraca

z ZS Nr 1

 w Ciechanowie

Elektryk

Technik elektryk

19.

E.24

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

3 m-ce

współpraca

z ZS Nr 1

 w Ciechanowie

 

Technik elektryk

20.

E.3.

Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

16  m-cy

współpraca

z ZS Nr 3

 w Ciechanowie

Monter mechatronik

Technik mechatronik

21.

E.18

Eksploatacja urządzeń i systemów machatronicznych

3 m-ce

współpraca

z ZS Nr 3

 w Ciechanowie

 

Technik mechatronik

22.

E.19

Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

3 m-ce

współpraca

z ZS Nr 3

 w Ciechanowie

 

Technik mechatronik

23.

M.44

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

9 m-cy

współpraca

z ZS Nr 3

 w Ciechanowie

 

Technik mechanik

24.

M. 12

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

 

13 m-cy

współpraca

z ZS Nr 3

 w Ciechanowie

Technik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych

25.

M.18

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

7 m-cy

współpraca

z ZS Nr 3

 w Ciechanowie

Technik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych

26.

M.42

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

2 m-ce

współpraca

z ZS Nr 3

 w Ciechanowie

Technik pojazdów samochodowych