Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

27.

B.20

Montaż konstrukcji budowlanych

17 m-cy

współpraca

z ZST

 w Ciechanowie

Technik budownictwa

Monter konstrukcji budowlanych

28.

B.33

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

4 m-ce

współpraca

z ZST

 w Ciechanowie

Technik budownictwa

29.

B.30

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

2 m-ce

współpraca

z ZST

 w Ciechanowie

Technik budownictwa

Technik drogownictwa

Technik dróg

i mostów

30.

B.2

Wykonywanie robót drogowych

14 m-cy

współpraca

z ZST

 w Ciechanowie

Technik drogownictwa

Mechanik maszyn

i urządzeń drogowych

31.

B.32

Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych

4 m-ce

współpraca

z ZST

 w Ciechanowie

Technik drogownictwa

32.

B.21

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

16 m-cy

współpraca

z ZST

 w Ciechanowie

Technik urządzeń

i systemów energetyki odnawialnej

33.

B.22

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

6 m-cy

współpraca

z ZST

 w Ciechanowie

Technik urządzeń

 i systemów energetyki odnawialnej

34.

R.7

Ocena stanu środowiska

11 m-cy

współpraca

z ZST

 w Ciechanowie

Technik ochrony środowiska

35.

R.8

Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

11 m-cy

współpraca

z ZST

 w Ciechanowie

Technik ochrony środowiska