Nasza oferta

KIERUNKI   KSZTAŁCENIA

 

 

Typ szkoły

Profil / zawód

Podbudowa programowa

Okres  kształcenia         w latach

Liczba oddziałów

Liceum Ogólnokształcące

ogólny

gimnazjum, szkoła podstawowa

3

1

Liceum Ogólnokształcące

ogólny

ZSZ*

2

1

Szkoła Policealna w Ciechanowie

technik administracji

LO, LP, T, ULO, TU*

2

1

Szkoła Policealna w Ciechanowie

technik bezpieczeństwa i higieny pracy

LO, LP, T, ULO, TU

1,5

1

Szkoła Policealna w Ciechanowie

technik archiwista

LO, LP, T, ULO, TU

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Użyte skróty:

ZSZ – zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła zawodowa

LO – liceum ogólnokształcące

LP – liceum profilowane

T – technikum

ULO – uzupełniające liceum ogólnokształcące

TU – technikum uzupełniające