Wykaz przedmiotów zawodowych zdawanych w formie pisemnej

Organizacja zajęć » Wykaz przedmiotów zawodowych zdawanych w formie pisemnej

Wykaz przedmiotów zawodowych zdawanych w formie pisemnej

w roku szkolnym 2017/2018

w Szkole Policealnej w CKU:

 

Sem. I adm.

1. Postępowanie w administracji.

2. Podstawy prawa administracyjnego.

Sem. II adm.

1. Postępowanie w administracji.

2. Podstawy prawa administracyjnego.

Sem. III adm.

1. Postępowanie w administracji.

2. Wykonywanie pracy biurowej.

Sem. IV adm. 

1. Postępowanie w administracji.

2. Wykonywanie pracy biurowej.