Wydarzenia z życia CKU 2016

CKU w obiektywie » Wydarzenia z życia CKU 2016

Naukę czas zacząć


3 września 2016 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Kopernika 7 odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego.


Dyrektor Wiesława Pełka przedstawiła organizację Centrum, w skład którego wchodzi Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła Policealna w Ciechanowie kształcąca w br. w zawodzie technik administracji i technik bhp, poinformowała słuchaczy, że mogą również uczęszczać na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.


Centrum oferuje wiele kursów w bardzo ciekawych zawodach. Słuchacze Centrum zdają egzaminy zawodowe na wysokim poziomie.


W czerwcu br. słuchacze, którzy przystąpili do egzaminu w zawodzie technik administracji, zdali go w 100% i to na bardzo wysokim poziomie – ok. 94% punktów możliwych do uzyskania. Obecnie w Centrum Kształcenia Ustawicznego naukę rozpoczyna w szkołach blisko 130 nowych słuchaczy. Kursy kwalifikacyjne cieszą się równie dużym zainteresowaniem.


Dyrektor W. Pełka wręczyła nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i 100 % frekwencję. Życzyła wszystkim słuchaczom i Gronu Pedagogicznemu wielu sukcesów w nowym roku szkolnym 2016/2017.